DISCLAIMER MANAGEMENT SUPPORT CENTER (MSC)

Gebruiksvoorwaarden
Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe de in deze disclaimer omschreven gebruiksvoorwaarden na te leven. Het gebruik van deze site is voor eigen risico van de bezoeker.

Aansprakelijkheid
MSC zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Desalniettemin aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. U kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze website.

Juistheid en actualiteit van informatie
Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de hier getoonde informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, niet meer up-to-date is en moet worden herzien. MSC is te allen tijde gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt MSC geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Storingen en e-mailverkeer
MSC aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen, fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie.

Hyperlinks naar derden
MSC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Registratie gegevens
MSC heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina`s die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te monitoren en de verdere ontwikkeling van de website te bevorderen. Als u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mailadres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal worden gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden.

Eigendom
De teksten, foto’s, beelden, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MSC of aan organisaties die MSC toestemming hebben verleend tot het gebruik ervan. Het is dan ook strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSC informatie van deze website op te slaan (uitgezonderd de informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken en te gebruiken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

CONTACTFORMULIER
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
Email:
Opmerkingen:
Copyright © 2011 Management Support Center Algemene voorwaarden | Disclaimer